Kai Bailey in Kai And Bailey, Scene #01 – TSPlayground